Przegląd nowości

Tako rzecze Strauss (Richard)

Opublikowano: sobota, 19, czerwiec 2021 18:36

W swoim poemacie symfonicznym o Zaratustrze op. 30. Programowe odniesienia do traktatu poetyckiego Friedricha Nietzschego, zawarte w paralelnych wobec niego tytułach poszczególnych ustępów, wolne są wszakże od dosłownej ilustracyjności. Poza, może dźwiękową eksplozją Wschodu Słońca, dodatkowo rozsławioną za sprawą wykorzystania przez Stanleya Kubricka w jego filmie 2001: Odyseja kosmiczna. Na początku wszakże zabrzmiały Wariacje na temat Haydna op. 56a Johannesa Brahmsa.

 

Filharmonia Krakowska 36

 

Jak przystało na autora Uwertury akademickiej, również w nich dają znać o sobie znamiona akademizmu. Wnosi je już na samym początku chorałowe unisono hymnu św. Antoniego, za czasów Brahmsa przypisywane właśnie Josephowi Haydnowi. Po ośmiu przetworzeniach utrzymanych w różnym tempie kończą jego repryzą i uroczystą kodą, podczas gdy Straussowski poemat wybrzmiewa delikatnymi figuracjami pikulin, fletów i skrzypiec.

 

Filharmonia Krakowska 37

 

Aliści podniosły akademizm Wariacji na piątkowym koncercie Filharmonii Krakowskiej jakby przeniknął do wykonania Tako rzecze Zaratustra. Krakowskich Filharmoników 11 czerwca poprowadził białoruski kapelmistrz fińskiego pochodzenia Alaksandar Chumała. Odkąd, jako pierwszy z tą właśnie orkiestrą ukazał wielkość IV Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, z uwagą śledzę rozwój tego artysty (może właśnie jemu należałoby zaoferować objęcie wakującego stanowiska dyrektora i pierwszego dyrygenta?).


Dysponując czytelną techniką manualną w pełni panuje nad rozbudowanym aparatem wykonawczym ze zwielokrotnioną obsadą poszczególnych sekcji instrumentów. Nie forsuje przy tym nadmiernie dynamiki, nawet w tutti brzmienie nie przybiera znamiona zgiełkliwości, zachowując pełne nasycenie dźwięków.

 

Filharmonia Krakowska 38

 

Egzekwuje precyzję gry, w tym odpowiednią artykulację tremoli oraz efektów skaczącego smyczka (we wstępie do Wschodu Słońca i po nim zwłaszcza w odniesieniu do kontrabasów). Dba o właściwą muzyce tego kompozytora kolorystykę. Gęstą fakturę przeciwstawia fragmentom bardziej subtelnej, kameralnej natury, z solami skrzypiec i altówki.

 

Filharmonia Krakowska 39

 

W całości zabrakło mi jednak szerszego oddechu, gestu modelującego rozleglejsze segmenty kompozycji miast zbytniego koncentrowania się na detalach. Płynniejszego zarysowania ogólnej linii narracyjnej,co zapewniłoby większą spójność dramaturgiczną, z czego przedsmakiem mieliśmy do czynienia z ujętą z większym rozmachem Pieśnią taneczną. W sumie można mówić o udanym powrocie do życia koncertowego, pod warunkiem pomyślnego przejścia pomiaru pulsu – tak ważnego przecież w muzyce – przy wejściu do budynku.

                                                                       Lesław Czapliński