Przegląd nowości

„Muzyk” ma siedemdziesiąt lat!

Opublikowano: poniedziałek, 23, listopad 2015 13:15

Rozmowa Lidii Zawistowskiej z Arturem Jaroniem, dyrektorem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.

Szko a Kielce 1

Dziesięć lat temu rozmawialiśmy o jubileuszu sześćdziesięciolecia w starej siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, zwanej w Kielcach „muzykiem”, która mieściła się wówczas w dwóch starych budynkach, znajdujących się na różnych ulicach. Dziś nie chce się wierzyć, że tak było... 

Szko a Kielce 2

W nowej siedzibie, wyremontowanej i rozbudowanej dzięki środkom z Unii Europejskiej, spędzamy już piąty rok szkolny. Szkoła liczy prawie sześciuset siedemdziesięciu uczniów, o ponad trzystu więcej niż w 2004 roku, kiedy obejmowałem jej kierownictwo. Dzisiaj w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego wchodzą cztery placówki: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia oraz Państwowa Szkoła  Muzyczna I stopnia i Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.


Te dwie ostatnie funkcjonowały samodzielnie do 2013 roku, do momentu powołania zespołu szkół. Ogólnokształcące szkoły muzyczne przez półtora roku były prowadzone przez miasto, a kiedy zostały podporządkowane ministerstwu, powołano zespół szkół, w którym każda jest osobnym podmiotem.

Szko a Kielce 3

A warunków nauki można tylko dzieciom i młodzieży pozazdrościć...

Nasza szkoła jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Mamy dobrze wyposażoną bazę naukowo-dydaktyczną: instrumenty klasyczne i elektroniczne, tablice multimedialne, system audio słuchawkowo-mikrofonowy w sali nauczania języków obcych, nowoczesne zestawy komputerowe do zajęć z informatyki.

Szko a Kielce 4 

Dysponujemy dużą salą koncertową i salą kameralną, a najnowocześniejszy system przeciwpożarowy oraz monitoring gwarantują dzieciom i młodzieży pełne bezpieczeństwo. W stołówce umożliwiamy korzystanie z cateringowych obiadów, a na świetlicy można miło spędzić czas przed zajęciami lub po nich. W ostatnich latach poziom nauczania poszedł do góry także dzięki aktywności nauczycieli. Nasi absolwenci prawie w stu procentach dostają się na studia, w tym roku odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego, zdawalność matury mamy na poziomie stu procent.


Na przesłuchaniach i konkursach krajowych i zagranicznych wielu naszych wychowanków zdobywało nagrody i wyróżnienia.

Szko a Kielce 5

Słyszałam, że do Kielc przyjeżdżają dyrektorzy innych szkół muzycznych, żeby zobaczyć jak zorganizowano nowoczesną placówkę za stosunkowo niewielkie pieniądze.

 

To prawda. Ale rozbudowa szkoły jest ciągle niedokończona. Wcześniej planowaliśmy budowę sali gimnastycznej, teraz myślimy o sali wielofunkcyjnej, która umożliwia zarówno zajęcia ruchowe jak i działalność koncertową, salę z mobilną widownią i możliwością dzielenia jej na kilka mniejszych. Zamierzamy, we współpracy z samorządem Kielc, przygotować stosowną dokumentację i starać się o kolejne środki unijne.

Szko a Kielce 6

Szkoła nie ogranicza się jedynie do nauczania...

Staramy się, by była widoczna w mieście. Współpracujemy z samorządem Kielc i województwa. Nigdy nie odmawiamy oprawy artystycznej uroczystościom miejskim czy wojewódzkim, sami też organizujemy imprezy otwarte dla publiczności na terenie szkoły.


Tradycją stały się koncerty pod hasłem „Szkoła muzyczna swojemu miastu”, tak zwane koncerty „prezydenckie”, pod patronatem prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, współfinansowanie przez miasto, co umożliwia nam zapraszanie ciekawych, profesjonalnych artystów.

Szko a Kielce 7

Ostatni koncert z tego cyklu był poświęcony Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu z okazji dwieście pięćdziesiątej rocznicy urodzin kompozytora, z udziałem tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza oraz klawesynistek: Elżbiety Stefańskiej, najwybitniejszej polskiej artystki grającej na tym instrumencie i jej asystentki z Akademii Muzycznej w Krakowie. Nasze koncerty cieszą się w mieście popularnością, a przez ostatnich kilka lat dorobiliśmy się wiernych słuchaczy.

Szko a Kielce 8

Szkolne koncerty to też edukacyjna funkcja dla społeczności Kielc...

Ale również atrakcja, bo pokazujemy nie tylko zdolną własną młodzież, ale gości z zagranicy i ościennych szkół. Ludzie chętnie przychodzą posłuchać młodych artystów, co dla nas jest bardzo ważne a na koncertach „prezydenckich” zawsze są nadkomplety.


Na jednym z koncertów z cyklu „Estrada młodych” podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, wystąpiła orkiestra symfoniczna, której członkami są studenci Konserwatorium Muzycznego w Koszycach i uczniowie ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach. Czy współpraca ze Słowakami trwa nadal?

Szko a Kielce 9

Właśnie zakończyliśmy trzyletni unijny projekt „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka”, w ramach którego nasza i słowacka młodzież przygotowywała koncerty w trakcie pięciodniowych warsztatów odbywających się na zmianę w Kielcach i w Koszycach, a następnie występowała z nimi publicznie.

Szko a Kielce 10

Dużym echem odbił się nasz wspólny koncert w filharmonii w Koszycach. Choć unijny projekt dobiegł końca, postanowiliśmy go kontynuować ze względów pedagogicznych i integracyjnych dopóki nie dochowamy się własnej, szkolnej orkiestry symfonicznej. Kiedyś naszą szkołę za granicą reprezentowała tylko Orkiestra Kameralna „Camerata Scholarum”, dziś zagraniczne wymiany dotyczą całej szkoły.


Od lat współpracujemy ze Szkołą Muzyczną w Parkano w Finlandii, szczególnie w zakresie muzyki chóralnej. Nawiązaliśmy współpracę ze Specjalistyczną Szkołą Muzyczną im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie, chcemy podtrzymać kontakty z Liceum Kultury i Sztuki im. Leontowicza w Winnicy, przez ostatnie półtora roku zawieszoną ze względu na niepokoje na Ukrainie.

Szko a Kielce 11

Ostatnio na Europejskim Festiwalu Młodzieży we Lwowie Kielce reprezentował nasz uczeń Jan Bieniasz, a my w ubiegłym roku szkolnym gościliśmy orkiestrę smyczkową i młodzież ze Lwowa. Od trzech lat współpracujemy ze szkołą Gällivare w Szwecji, w tym roku nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Muzyczną  I i II stopnia w  Belgradzie.

Szko a Kielce 12

Szkolną młodzież widać także na estradzie Filharmonii Świętokrzyskiej...

Nasza szkoła współpracuje z filharmonią prawie czterdzieści lat. Do tradycji należą filharmoniczne koncerty zwycięzców szkolnych konkursów. Współpracujemy również przy organizacji Konkursu im. Maurycego Moszkowskiego – w filharmonii odbywa się zwykle koncert inauguracyjny i finałowy.

                                                                                        Dziękuję za rozmowę.