Przegląd nowości

Wkrótce odbędzie się III Międzynarodowy Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

Opublikowano: środa, 15, luty 2012 17:13


Opera Śląska w Bytomiu jest w trakcie przygotowań III edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura organizowanego dniach 15 – 23 kwietnia 2012 roku. Pragniemy przypomnieć, że Konkurs w Bytomiu jest imprezą unikatową – jedną z nielicznych tego rodzaju na świecie, a jego laureaci od kilkudziesięciu lat rozsławiają polską kulturę muzyczną; jest konsekwencją organizowanych od 1979 roku Ogólnopolskich Konkursów Wokalistyki Operowej, które zyskały sobie wysokie oceny polskich i zagranicznych krytyków muzycznych.

Adam Didur 3

Konkurs wokalistyki operowej na Śląsku, gdzie po II wojnie światowej w ciągu kilku zaledwie miesięcy doszło do pierwszej w powojennej Polsce premiery operowej (Halka St. Moniuszki), był naturalną konsekwencją dynamicznej działalności Opery Śląskiej, w wyniku której zdobyła przydomek „kuźni śpiewaczych talentów”. W budowaniu teatru operowego, zdolnego do podejmowania najbardziej ambitnych zadań, dużą rolę odegrali jej kolejni dyrektorzy artystyczni, z charyzmatycznym Adamem Didurem na czele.

Konkurs, z przyczyn niezależnych od organizatorów, nie od razu przyjął formułę imprezy stałej o ustalonych dla jego kolejnych edycji odstępach. Pierwszy odbył się w 1979 roku, kolejne w latach 1981 (II), 1984 (III), 1989 (IV), 1994 (V), 2000 (VI), 2004 (VII ), 2008 (VIII). Przyjęte w I Konkursie granice wieku warunkujące uczestnictwo, ogólne założenia dotyczące wykonywanego w ramach Konkursu repertuaru, tryb przebiegu Konkursu (trzy etapy) i inne organizacyjne ustalenia, zachowały swoją aktualność.


Zmieniały się szczegóły np. modyfikowano wymóg dotyczący granic wieku, wzbogacano repertuar o istotne pozycje, Konkurs stał się imprezą otwartą w całości dla publiczności (w pierwszych edycjach wyłączony był z tego I etap). Począwszy od piątej edycji Konkurs został umiędzynarodowiony przez zaproszenie do Jury wybitnych artystów zagranicznych oraz dopuszczenie do udziału w nim obcokrajowców związanych z Polską studiami lub zatrudnieniem.

Adam Didur 2

Od VI edycji Konkursu udoskonalono formułę ostatniego etapu, przystosowując jego przebieg bardziej do potrzeb sztuki wokalnej par exellence operowej: kandydat wykonuje dwie arie z orkiestrą w sposób estradowy, a następnie jedną arię z wybranej opery w kostiumie, z grą sceniczną. W II międzynarodowej edycji Konkursu przyjęto zasadę nagradzania oddzielnie pań i panów, podwyższono wysokość nagród regulaminowych i ustanowiono Grand Prix dla zwyciężcy absolutnego. Wszystkie te kroki miały na uwadze zwiększenie atrakcyjności Konkursu zwłaszcza, gdy uzyskał on zasięg międzynarodowy. Od uzyskania przez Konkurs statusu międzynarodowego, kolejne jego edycje odbywają się w cyklu czteroletnim.

I Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura został zrealizowany w dniach 17 – 25 października 2004 roku.

II edycja Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura (20-28 kwietnia 2008 roku) potwierdziła zasadność zapewnienia Konkursowi międzynarodowego statusu. Cieszył się on znacznym zainteresowaniem śpiewaków polskich i zagranicznych, którym, poza jednym wyjątkiem, przypadły wszystkie główne nagrody.


III edycja Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura będzie miała miejsce w dniach 15 - 23 kwietnia 2012 roku. Uroczysta Inaguracja Konkursu odbędzie się na bytomskiej scenie 15 kwietnia br. o godz.18.00 – spektaklem opery Giuseppe Verdiego Don Carlos.

Adam Didur 1

Przesłuchania Konkursowe – otwarte dla publiczności – odbędą się kolejno: 16. i 17.04.br. - I etap z akompaniamentem fortepianu - w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; 18. i 19. 04. br. - II etap z akompaniamentem fortepianu oraz III etap (21. 04. br.) z towarzyszeniem orkiestry - w Operze Śląskiej w Bytomiu. Całość zwieńczą dwa uroczyste Koncerty Laureatów - 22 kwietnia o godz.18.00 w Operze Śląskiej w Bytomiu i 23 kwietnia, również o godz.18.00, na scenie Teatru Śląskiego w Katowicach.

Zgłoszenia na Konkurs można przysyłać do 29. 02. 2012 roku.

Program, regulamin, karta zgłoszeniowa i dodatkowe informacje o

Konkursie dostępne są na stronie internetowej:

www.opera-slaska.pl/didur