Przegląd nowości

Bytomskie Statuetki

Opublikowano: środa, 22, czerwiec 2011 02:00

Na zakończenie sezonu po raz drugi zostały wręczone statuetki Opery Śląskiej. Jest to bardzo cenna i godna upowszechnienia przez inne teatry inicjatywa.

Tegorocznymi lauretami zostali:

Ewa Blaut  - w kategorii Mecenas Roku - za całokształt działań promocyjnych, organizacyjnych oraz zaangażowanie na rzecz Opery Śląskiej.

Ex equo: Adam Czopek i Jacek Chodorowski - w kategorii Patron Medialny - za promowanie i pozytywne kreowanie Opery w mediach oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych naszego teatru.

Image

Krystyna Karpiuk -  w kategorii Przyjaciel teatru - za współpracę, zaangażowanie i działalność na rzecz prezentacji Opery Śląskiej za granicą.

Janusz Stelmaszyński - w kategorii  Meloman Roku - za wytrwałość, miłość do Opery i regularne uczestnictwo w spektaklach.

Stanisława Bereźnicka  - w kategorii Pracownik Roku - za profesjonalizm, sumienność, pozytywną energię i zaangażowanie w pracę.


Decyzją kapituły przyznane zostały także Nagrody specjalne ex equo, które otrzymali: Waldemar Szybiak za organizację i tworzenie Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku, a tym samym promocję Opery Śląskiej w kraju, oraz  Aleksander Sieroń, za aktywne uczestnictwo w życiu Opery oraz działalność na rzecz jej rozwoju.

Image

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy, a szczególnie naszym redakcyjnym Kolegom: Adamowi Czopkowi i Jackowi Chodorowskiemu.

                                                                       Redakcja Maestro