Przegląd nowości

Didier Van Moere uhonorowany Nagrodą im. Karola Szymanowskiego

Opublikowano: wtorek, 17, maj 2011 02:00

11 maja 2011 roku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody im. Karola Szymanowskiego, której tegorocznym laureatem został francuski filolog klasyczny i muzykolog Didier Van Moere, osoba wyjątkowo zasłużona na niwie promocji kultury polskiej we Francji i innych krajach frankofońskich oraz w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy naszymi krajami.

Image

Przypomnijmy, że Nagroda im. Karola Szymanowskiego przyznawana jest raz w roku osobie działającej w kraju lub za granicą, wskazanej przez członków Zarządu Fundacji im. Karola Szymanowskiego, stowarzyszenia, organizacje i instytucje muzyczne lub zgłoszonej indywidualnie, za osiągnięcia artystyczne (estradowe i fonograficzne) lub prace badawcze poświęcone twórczości Karola Szymanowskiego. Po raz pierwszy nagroda została przyznana w 1997 roku w sześćdziesiątą rocznicę śmierci kompozytora. Wśród jej laureatów są m.in. Wanda Wiłkomirska, skrzypaczka; Piotr Anderszewski, pianista; Mariusz Treliński, reżyser; Zofia Helman, muzykolog;  Frank Peter Zimmermann, skrzypek; Antoni Wit, dyrygent. Didier Van Moere już od dawna pasjonuje się polską muzyką i kulturą, co zachęciło go do podjęcia wysiłku nauczenia się naszego języka - opanował go w sposób budzący szacunek.

Image

W roku 1993 uzyskał doktorat z muzykologii na podstawie wyróżnionej przez jury pracy Karol Szymanowski et la France (Université Paris IV, Sorbonne), w której zajął się problematyką recepcji muzyki polskiego kompozytora we Francji.

Image

W latach 1980-1986 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a obecnie piastuje stanowisko docenta w Université Stendhal w Grenoble. Od dawna już uprawia działalność naukowo-dydaktyczną oraz krytykę muzyczną, w tym również jako autor wielu audycji radiowych.


 

Muzyce polskiej - a w szczególności życiu i dziełu Karola Szymanowskiego - poświęcił imponującą ilość konferencji, wykładów, audycji i publikacji. Wśród tych ostatnich można wymienić takie pozycje jak:

Szymanowski et le Groupe des six, Revue internationale de musique française, n°20, juin 1986

Moniuszko, Chopin et Szymanowski, L'Éducation musicale, n°337, avril 1987

Szymanowski : analyse de Masques, L'Éducation musicale, n°339-340, juin-juillet 1987

Des Bacchantes au Roi Roger de Karol Szymanowski, Actes du colloque de l'Université de Bourgogne sur le livret d'opéra, Phénix Editions, 2002

Le Roi Roger de Szymanowski, Théâtre du Châtelet, 2003

Harnasie de Szymanowski et la critique française. Étude de réception, La France et la Pologne. Échos et rencontres, Revue de littérature comparée n°307, juillet-septembre 2003

La Musique polonaise, L'Harmonie des peuples, Fayard, 2007

Na szczególną uwagę zasługuje doskonała monografia Karola Szymanowskiego, jaka ukazała się nakładem wydawnictwa Fayard w 2008 roku. Owa będąca owocem wnikliwych i prowadzonych przez wiele lat badań i studiów praca Didiera Van Moere stała się w krótkim czasie nieocenionym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych twórczością polskiego kompozytora muzyków i muzykologów, jak również dla szerokiej rzeszy czytelników we Francji i poza jej granicami.

To właśnie owe osiągnięcia Van Moere'a, a także jego działania organizacyjne służące upowszechnianiu dorobku wyżej wymienionego twórcy, zadecydowały o przyznaniu mu przez jury Fundacji im. Karola Szymanowskiego (w składzie: Teresa Chylińska, Agnieszka Chwiłek, Zofia Helman, Witold Karol Juchniewicz, Jan Krenz, Helena Łazarska i Zdzisław Szakiewicz) tej prestiżowej nagrody.

                                                                                                Leszek Bernat