Przegląd nowości

Styczniowe nowości w DUX

Opublikowano: środa, 13, luty 2019 10:14


DUX 1528 YAGLING REGER DUO

 

CD Reger duo

 

To właśnie tacy muzycy, pełni oddania i odpowiedzialności za sztukę, są dzisiaj potrzebni światu. To jest ten rodzaj scenicznej kreatywności, który w uniesieniu jednoczy duszę twórcy z duszą odbiorcy, ukazując geniusz artysty. Wypowiedziane przez Vladimira Fedoseyeva pod adresem Victorii Yagling słowa obrazują ogromny szacunek, jakim w Rosji do dziś cieszy się ta kompozytorka i wiolonczelistka. Choć dziś Yagling kojarzona jest głównie jako fenomenalna artystka i pedagog, jej kompozytorska spuścizna, zwłaszcza w Rosji, cieszy się dużą popularnością. Zarejestrowany w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu album Reger Duo, który współtworzą znakomici muzycy: Krzysztof Karpeta Michał Rot, obejmuje najbardziej reprezentatywne dzieła skomponowane na wiolonczelę i fortepian przez Yagling na przestrzeni niemal 40 lat.


  

DUX 1473 SYMFONIA WIELKOPOLSKA 

 

CD Symfonia wielkopolska

 

Choć powstanie wielkopolskie jest jedyną tego rodzaju zwycięską inicjatywą w historii naszego kraju, świadomość jego znaczenia w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości nadal nie jest duża. Setna rocznica wydarzenia jest więc świetną okazją do przywołania zarówno wybranych pieśni śpiewanych przez powstańców, jak i tych, skomponowanych w dwudziestoleciu międzywojennym w celu upamiętnienia patriotycznego zrywu.
 Niniejszy album zawiera szereg reprezentatywnych kompozycji m. in. Ignacego Jana Paderewskiego Feliksa Nowowiejskiego, które przez lata stały się muzycznymi wizytówkami powstania. Dopełnienie płyty stanowi zaś (Symfonia wielkopolska 1918 op. 43 na orkiestrę symfoniczną), powstałe w 2018 roku, okolicznościowe dzieło silnie związanego z Poznaniem kompozytora Marka Sewena.


  

DUX 1496 MY POLISH REFLECTION

 

CD Miernik  

 

Cieszę się, iż mogę kontynuować moją artystyczną misję, jaką jest promocja muzyki polskiej. Słowa Anny Miernik, odnoszące się do jej najnowszego fonograficznego przedsięwzięcia, świadczą o dużym znaczeniu muzyki narodowej w życiu artystki. Anna Miernik jest absolwentką Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie Andrzeja Pikula. Ponadto, swoje umiejętności doskonaliła m. in pod okiem Paula Badury Skody i Diny Yoffe. Podczas publicznych występów pianistka koncentruje się przede wszystkim na propagowaniu muzyki polskiej, włącznie z twórczością najnowszą. 
Niniejszy album, uznać można za krótką antologię polskich utworów skomponowanych od początku XIX wieku aż do czasów obecnych. Ukazuje ona szerokie spektrum repertuarowych zainteresowań pianistki. 

 


  

DUX 1535 RADWAN • MUZYKA TEATRALNA I FILMOWA

 

CD Radwan

 

Muzyka teatralna w Polsce jest swoistym fenomenem; prawie każdy polski kompozytor ma w dorobku partyturę przeznaczoną na potrzeby spektaklu, wielu oddało się tej dziedzinie w całości. Muzyka ta jest nagradzana i wyróżniania. Mimo to praktycznie nie istnieje w obiegu koncertowym czy nagraniowym. Stanisław Radwan jest jednym z najbardziej znanych i cenionych kompozytorów muzyki teatralnej i filmowej. Na zamówienie najznamienitszych polskich reżyserów i wszystkich wiodących teatrów w Polsce skomponował kilkaset utworów. Lwią część artystycznej drogi związał z Krakowem: począwszy od studiów w tutejszej PWSM w klasie Krzysztofa Pendereckiego, poprzez działalność w słynnych teatrach krakowskich, na współpracy z kabaretem Piwnica pod Baranami kończąc. To naturalne, że serię nagrań Muzyczny Ślad Krakowa, dokumentującą muzykę teatralną i filmową wybitnych twórców z tego pełnego teatrów, pisarzy, aktorów, reżyserów i kompozytorów miasta, otwiera album poświęcony twórczości Radwana.DUX 1415 MIKOŁAJ GÓRECKI • MUZYKA KAMERALNA • TRIO ŚLĄSKIE, AUKSO

 

Tytuł Zan Tontemiquico” zaczerpnięty jest z (...) wiersza autorstwa Tochihuitzina, księcia i poety, który żył na przełomie XIV i XV wieku. Wiersz napisany został w języku Náhuatl, którym mówiono na terenie obecnego Meksyku przed przybyciem Hiszpanów. Tytuł w wolnym tłumaczeniu znaczy Przychodzimy po to tylko, aby śnić”.

 CD Gorecki

Ten programowy utwór na orkiestrę, znakomicie wykonany przez zespół Auksood dyrekcją Marka Mosia, zamykający album, poprzedzają dwie kompozycje dedykowane muzykom Tria ŚląskiegoTrio Titanic, inspirowane jest całą paletą skojarzeń kulturowych, nie tylko muzycznych, obecnych w legendzie Titanica, w tym też poezją Czesława Miłosza. Pozbawione zaś odwołań programowych Trio Concertante, nagrane wspólnie z Aukso, to zarazem muzyka kaligraficznie oszczędna i emocjonalnie bogata – złożona z silnie wyodrębnionych planów dźwiękowych. Utwory prezentują właściwe twórczości Mikołaja Góreckiego cechy; muzyczną erudycję, aluzyjność, nastrojowość, różnorodność stylistyczną.


 

DUX 1538 ŁUKASZEWSKI • SOBCZAK • PIANO ETUDES

 

CD Lukaszewski,Sobczak

 

Udział w konkursie Chopinowskim często niesie za sobą niebezpieczeństwo związane z popadnięciem w koncertową rutynę. Wielu jego uczestników, chcąc za wszelką cenę utrzymać się na pianistycznym rynku, skupia się w głównej mierze na wykonawstwie dzieł patrona warszawskiej imprezy. Radosław Sobczak, jeden z najciekawszych współczesnych polskich pianistów, od wielu lat konsekwentnie wyłamuje się z tego schematu, prezentując słuchaczom wyjątkowo wszechstronny repertuar.
 Po dwóch, entuzjastycznie przyjętych przez recenzentów albumach z muzyką Paderewskiego Szymanowskiego Radosław Sobczak zdecydował się na utrwalenie siedemnastu Etiud Marcina Łukaszewskiego, powszechnie uznawanego za jednego z najbardziej interesujących kompozytorów swojej generacji. 

 DUX 1546 ECLATS ROMANTIQUES 

 

CD Romatik

 

David Walterod ponad 30 lat związany jest ze swoją macierzystą uczelnią - Narodowym Wyższym Konserwatorium Muzycznym w Paryżu, gdzie prowadzi klasy kameralistyki i oboju. Jako laureat prestiżowych konkursów (m. in w Pradze i Belgradzie) stał się rozpoznawalnym solistą na całym świecie. Poza pedagogiką i karierą artystyczną Walter równolegle zajmuje się także kompozycją i dyrygenturą, czego próbkę stanowią liczne autorskie opracowania utrwalone wraz z pianistką Magdaleną Duś.
Repertuarowym trzonem albumu jest transkrypcja na fortepian, obój oraz rożek angielski Sonaty skrzypcowej A-dur Cesara Francka. Płyta została uzupełniona także o szereg drobniejszych utworów m. in: ChopinaGabriela FaureSchuberta czy Mariny Dranishnikovej zaprezentowanych w wersjach oryginalnych, lub w autorskich aranżacjach Waltera. 


  

DUX 1548 DRRRUM DANA DAM - PIEŚNI KURPIOWSKIE 

 

CD Piesni kurpiowskie

 

Krzysztof Kusiel-Moroz jest absolwentem warszawskiej akademii muzycznej w klasach prof. Stanisława Wisłockiego oraz prof. Ryszarda Zimaka. Od roku 1990 dał się poznać jako doświadczony dyrygent chóralny, podejmujący coraz to nowe wyzwania w tym zakresie. W 2017 roku (od momentu powstania zespołu) jest kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, z którym to zespołem utrwalił niniejszą płytę.
 Album Drrrum Dana Dam obejmuje dwa cykle inspirowane Pieśniami Kurpiowskimi; Pieśni kurpiowskie na chór mieszany a cappella Romana Maciejewskiego oraz 6 pieśni kurpiowskich na chór mieszany a cappella Karola Szymanowskiego. Choć kompozytorzy tych cykli najprawdopodobniej nigdy nie zetknęli się bezpośrednio z rodzimą kurpiowską tradycją, oba cykle należą do najdoskonalszych przejawów inspiracji polskim folklorem, pomysłowo zaadaptowanym na gruncie muzyki klasycznej. 


  

DUX 1297 BACH TRANSCRIPTIONS FOR TRUMPET AND ORGAN

 

CD Bach

 

Organy kościoła Św. Wawrzyńca w Wołowie (1715-1717), pochodzą z warsztatu, jednego z najwybitniejszych budowniczych śląskich Adama Horatio Caspariniego. Współczesna dyspozycja, nieco zmodyfikowana w XIX wieku, niewiele odbiega od koncepcji Caspariniego. Instrument wciąż spełnia wymogi bardzo ortodoksyjnej literatury barokowej, w tym dzieł Johanna Sebastiana Bacha. Znakomicie więc nadaje się do roli, jaką wyznaczyli mu, związani z wrocławską Akademią Muzyczną profesorowie - Igor Cecocho oraz Piotr Rojek. Muzycy podjęli się zbadania i syntetycznego ujęcia differentia specifica indywidualności twórczej Jana Sebastiana Bacha, widzianej z perspektywy instrumentalistów świadomych bagażu doświadczeń i wielowątkowych inspiracji kantora z Lipska. Sięgnęli po utwory z najbardziej znanych bachowskich zbiorów i dokonali ich twórczej reinterpretacji, wykorzystując transkrypcje tych dzieł i możliwości trąbki oraz unikatowego instrumentu z Wołowa.