Przegląd nowości

Odkrywanie zapomnianych

Opublikowano: poniedziałek, 05, listopad 2018 20:55

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie im. Richarda Straussa byli organizatorami interdyscyplinarnej konferencji naukowej: „Antonina Campi z Miklaszewiczów i mało znane tematy kultury polskiej przełomu XVIII i XIX wieku”.

 

Konferencja Lublin 832-11

 

Głównym celem konferencji było przybliżenie postaci Antoniny Campi z Miklaszewiczów – pierwszej polskiej międzynarodowej gwiazdy operowej – oraz innych, mało znanych postaci i zjawisk kultury polskiej, szczególnie przełomu XVIII i XIX wieku. A także refleksja naukowa nad kondycją kultury XXI-wieku i popularyzacja wiedzy wśród odbiorców wydarzeń kulturalnych i gości projektów związanych z Antoniną Campi z Miklaszewiczów realizowanych w Centrum Spotkania Kultur od 2017 roku.

 

Konferencja Lublin 832-16

 

W konferencji uczestniczyli, między innymi, przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Muzycznych z Wrocławia i Katowic, Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezentowano niezwykle ciekawe referaty, między innymi, o pobycie Antoniny Campi w  XIX- wiecznym Wrocławiu, przypomniano sylwetkę kompozytora Zygmunta Słojowskiego, przedstawiono prekursorów pieśni w muzyce polskiej przełomu XVIII i XIX wieku. O Marcelli Sembrich-Kochańskiej – artystce świata - mówił red. Juliusz Multarzyński.


W sumie, uczestniczący w konferencji, nie tylko studenci muzykologii, wysłuchali 11 referatów, które prezentowali:

Iwona Sawulska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Polscy śpiewacy operowi na europejskich scenach przełomu XVIII i XIX wieku.

 

Konferencja Lublin 832-5

 

Andrzej Wolański (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) – Antonina Campi w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu.

Karol Rzepecki(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Wybrane zagadnienia z kultury muzycznej Lublina I połowy XIX wieku.


Juliusz Multarzyński (Stowarzyszenie im. Marcelli Sembrich-Kochańskiej) – Marcella Sembrich-Kochańska – artystka świata.

Jan Żądło (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) – Zygmunt Stojowski – zapomniany kompozytor przełomu wieków.

 

Konferencja Lublin 832-33

 

Olga Ksenicz (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) – Sentymentalizm w polskiej liryce wokalnej przełomu XVIII i XIX wieku – mało znane przykłady z kręgu pieśni preromantycznej.

Kinga Krzymowska-Szacoń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Polska kultura muzyczna I połowy XIX w. w świetle ówczesnej krytyki muzycznej.


Mateusz Wiśniewski (Uniwersytet Wrocławski) – Goplana, a może Rusałka, czyli o promocji kultury polskiej zagranicą na przełomie XIX i XX wieku.

Justyna Skoczek (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) – Nefelibata, czyli dlaczego warto być korepetytorem niezależnie od epoki.

 

Konferencja Lublin 832-31

 

Marta Brzezińska (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) – Jan Stefani, Józef Elsner i Karol Kurpiński – specyfika i wokalne problemy wykonawcze we wczesnych operach polskich.

Dyrektorem konferencji był dr Mateusz Wiśniewski, a koordynatorem naukowym dr Andrzej Gładysz.


Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był koncert galowy uczestników projektów związanych z Międzynarodowym Konkursem Wokalnym im. Antoniny Campi z Miklasiewiczów.

 

Konferencja Lublin 832-10

 

Publiczność w Sali operowej Centrum Spotkania Kultur wysłuchała arii z oper Verdiego, Pucciniego, Mozarta, Moniuszki, Rossiniego w znakomitej interpretacji: Ewy VesinMykhailo Malafiiego (Ukraina), Erni Deng (Chiny), Moniki KorybalskiejMichała Grabczuka, Jana Żądło. Artystom na scenie akompaniowała Justyna Skoczek – fortepian. Konferencja i gala operowa to znakomity prolog II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antoniny Campi z Miklasiewiczów zaplanowanego na marzec 2019.

                                                                     

                                                                                Jarosław Bardysz