Przegląd nowości

Listopadowe nowości DUX !!!!

Opublikowano: czwartek, 02, listopad 2017 07:30

Per Due Donne

CD Per Due Donne

Historię teatru muzycznego można pisać na wiele sposobów. Jednym z nich jest perspektywa duetów, stanowiących często momenty węzłowe w dramaturgii dzieła. Duet przynosi albo połączenie dwóch żywiołów w jedną harmonijną całość, albo zderzenie sił przeciwstawnych, a skrajności, jak wiadomo, przyciągają się namiętnie. Taką opowieść wyśpiewują dwie wspaniałe artystki: Katarzyna Oleś-Blacha i Monika Korybalska. Sopranistkę i mezzosopranistkę łączy szczególna relacja, jaka powstaje pomiędzy mistrzynią, nauczycielką akademicką i młodą adeptką sztuki wokalnej. Doskonałe porozumienie między śpiewaczkami słychać w każdym epizodzie muzycznego spektaklu, który płynnie przechodzi między nastrojem dramatycznym a humorystycznym.


Krzysztof Meyer New Chamber Music

CD Meyer New Chamber Music

Nagranie z serii poświęconej twórczości Krzysztofa Meyera zawiera jego najnowsze utwory kameralne. Urodzony w 1943 roku kompozytor wypracował na przestrzeni 56 lat twórczej pracy oryginalny styl, łączący nowoczesne środki wyrazu i intelektualizm formy z tradycyjnie pojmowaną narracyjnością muzyki oddziałującą na emocje słuchaczy. Trzy dźwiękowe spektakle zamieszczone na niniejszej płycie są znakomitymi tego stylu przykładami. Wirtuozowski Kwartet fortepianowy obfituje w kontrasty i zmiany, nastrojowy Kwartet smyczkowy wypada na jego tle zdecydowanie spokojniej, kulminację ekspresyjną przynosi Kwintet na cztery saksofony i fortepian, nieoczekiwanie nawiązujący w ostatnich taktach do Bachowskiego chorału.Polish Cello

CD Polish Cello

Roman Jabłoński zaliczany jest do grona najlepszych wiolonczelistów na świecie. Urodzony w Gdańsku muzyk może pochwalić się wspaniałą artystyczną biografią, na którą składają się występy na najważniejszych estradach świata, sukcesy na konkursach i festiwalach, licząca ponad 20 pozycji lista produkcji fonograficznych, a także uznanie międzynarodowej krytyki i wieloletnia działalność dydaktyczna. Najnowsza płyta profesora Jabłońskiego zawiera program ułożony z arcydzieł polskiej muzyki wiolonczelowej poczynając od kompozycji Fryderyka Chopina aż po dzieła współczesne. Poczesne miejsce zajmuje wśród nich twórczość Witolda Lutosławskiego, z którym Jabłoński przez wiele lat blisko współpracował.


Debussy, Prokofiev, Lutosławski

CD Debussy,Prokofiev,Lutoslawski

Prezentowane nagranie jest zapisem trzech niezwykłych, z pozoru różnych, a w rzeczywistości bardzo sobie bliskich dzieł kameralnych, wyrosłych z francuskiej tradycji muzycznej i związanych (każdy na swój sposób) z wielkim nurtem XX-wiecznej muzyki, jakim był neoklasycyzm. Zestawienie tych utworów jest więc z jednej strony zaproszeniem do intelektualnej gry, polegającej na śledzeniu logiki wpływu twórczości trzech genialnych kompozytorów dwudziestowiecznych, z drugiej jest prezentacją muzyki odmiennej stylistycznie, emocjonalnie i wykonawczo - Karolina Piątkowska-Nowicka oraz Piotr Nowicki z taką samą łatwością i dobitnością wypowiadają się zarówno w ulotnej kompozycji Debussy’ego, ostrej, dramatycznej muzyce Prokofiewa i aleatorycznej materii dźwiękowej Partity Lutosławskiego.


Jerzy Mądrawski Interferences

CD Jerzy M drawski Interferences

Jerzy Mądrawski jest bardzo cenionym akordeonistą - ma w swoim dorobku liczne nagrania i sukcesy estradowe. Po wielu latach wspaniałej kariery wirtuozowskiej jego aktywność artystyczna rozszerzyła się intensywnie w kierunku komponowania. Płyta Interferencje jest dokumentacją dorobku kompozytorskiego Jerzego Mądrawskiego z ostatnich lat i obejmuje siedem utworów na różne składy kameralne. Tytułową interferencję można można rozumieć jako nakładanie się wielu cech stylistycznych, w wyniku którego powstaje zjawisko nowe, spójne, harmonijne. Warto zwrócić uwagę także na tytuły kompozycji. Odkrywanie związanych z nimi asocjacji, stanowi intelektualną przygodę zarówno dla wykonawcy, jak i słuchacza.


Melodramas

CD Melodramas

W centrum zainterowań grupy A(É)IA stworzonej przez Anję Thomas (Antemanha) oraz Ivane Bellocq, znajduje się repertuar, który w sposób subtelny łączy muzykę i poezję deklamowaną. Poeci i lektorzy recytujący wiersze traktowani są tu jak instrumenty muzyczne w pełnym tego słowa znaczeniu. Przywołują w ten sposób „wirujące” światy pełne niepokoju, czy też marzeń sennych.
Płytę otwiera tekst Laureata Nagrody Nobla, Guntera Grassa i muzyka slynnego niemieckiego kompozytora operowego Ariberta Reimanna.
W projkecie wzięli udział także: Édith Azam, Vincent Tholomé i Anja Thomas (recytacje), Ivane Bellocq (flety) oraz Pauline Haas (harfa).


Zapomniana Polska Muzyka Fortepianowa Na Cztery Ręce

CD Zapomniana polska muzyka

Maria Szymanowska Piano DUO tworzą dwie pianistki związane z Akademią Muzyczną w Łodzi. Jako myśl przewodnią wspólnej działalności artystki przyjęły propagowanie muzyki polskiej oraz dzieł kompozytorów mniej znanych, których twórczość stopniowo ulega zapomnieniu. Szczególne miejsce w ich dorobku zajmuje muzyka polska, której poświęcony jest niniejszy album zawierający muzykę fortepianową na cztery ręce.
W XIX wieku fortepian był tyleż instrumentem koncertowym, co i niezbędnym akcesorium życia towarzyskiego w domach mieszczańskich, pałacach i dworkach. Siłą rzeczy, salonowe muzykowanie najwybitniejsi kompozytorzy traktowali bardziej jako ulotną rozrywkę niż poważną twórczość. Dlatego też stosunkowo niewielka część tego typu kompozycji została za życia ich twórców wydana i upowszechniona. Przywracanie ich do kulturowego obiegu wymaga czasu i żmudnych poszukiwań wśród rękopisów i starych wydawnictw. Trud ten jednak owocuje przypomnieniem prawdziwych muzycznych perełek i postaci ich twórców.


Sparks

CD Sparks

Zespół kameralny Classicpair - Agata Hańko i Jakub Jarosz. Współpracę rozpoczęli w 2012 roku podczas studiów w Królewskim Konserwatorium w Brukseli. Mieli okazję występować wielokrotnie w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Koncerty w Teksasie oraz Illinois otworzyły im drogę do debiutu w słynnej sali Carnegie Hall w Nowym Jorku.
Zainspirowani własnymi doświadczeniami oraz współpracą z wieloma artystami, otwarci są na różnorodne style i gatunki muzyczne. W ich repertuarze znajdziemy zarówno muzykę klasyczną, oryginalnie napisaną na saksofon i fortepian, wiele transkrypcji oraz współczesne brzmienia. Spark to ich debiutancka płyta, pełna fantastycznych saksofonowo-fortepianowych współbrzmień, wirtuozerii, ale nade wszystko - autentycznych różnobarwnych emocji.


Laudi Spirituali

CD Laudi Spirituali

Jeden z niezwykle ciekawych koncertów XI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA w 2016 roku poświęcony był Laudi Spirituali, czyli hymnom duchowym św. Filipa, odnalezionym w trakcie prac Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej w bibliotece kościoła Santa Maria in Vallicella w Rzymie. Te renesansowe perełki muzyczne w równym stopniu przybliżają postać i duchowość założyciela Zgromadzenia Księży Filipinów, co są fascynującym świadectwem kultury muzycznej swoich czasów. Była to ulubiona muzyka Filipa Neri, a tworzyli ją dla niego nierzadko wybitni, wysoko wykształceni kompozytorzy - wciąż jednak laudy pozostawały radosnymi, stosunkowo prostymi w formie pieśniami, o nabożnym charakterze, bliskimi folklorowi miejskiemu.
Festiwalowy koncert był też pierwszym w historii wykonaniem tej muzyki przy udziale muzyków z Polski i Włoch.


War Horns

CD War Horns

Paweł Pudło - kompozytor z pogranicza sztuk, producent muzyczny oraz reżyser kreatywny. Tworzy własne projekty artystyczne i komponuje muzykę na specjalne zamówienia. Utwory koncertowe oraz filmy z jego muzyką prezentowane były m.in. w Polsce, Niemczech, Czechach, Izraelu, Estonii, Francji oraz w Hiszpanii. War Horns to utwór na 10 waltorni, którego prawykonanie odbyło się na festiwalu Solidarity of Arts w Gdańsku w 2015 roku. Prawykonaniu towarzyszyła instalacja rzeźbiarska, będąca rodzajem przestrzennej kontynuacji idei projektu. Na płycie prezentujemy studyjne nagranie tego wyjątkowego utworu o antywojennej wymowie, dokonane w międzynarodowej obsadzie w Studio Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. Do płyty audio dołączony jest film opowiadający o idei całego projektu.


Early 20TH Century Jewles

CD Early 20TH Century Jewles

Może najbardziej charakterystyczną cechą XX-wiecznego krajobrazu muzycznego jest pluralizm stylistyczny, przejawiający się nie tylko w obrębie licznych szkół i nurtów, lecz także w języku pojedynczych twórców, którzy niekrępowani dominującymi regułami kompozycji, sięgali po rozmaite środki ekspresji muzycznej. Do najistotniejszych zagadnień podejmowanych przez postromantycznych kompozytorów należała kwestia barwy, ważna zarówno dla przedwojennych impresjonistów, jak i przedstawicieli sonorystyki. Album prezentuje, w wykonaniu międzynarodowego grona muzyków związanych z belgijską szkołą wykonawczą, utwory z początku XX wieku, w których gra barwą odbywa się w przestrzeni kameralnej. Wiodącą tu parą instrumentów jest flet i altówka – para, która, znakomicie się uzupełniając, zainspirowała swym brzmieniem wielu kompozytorów; m.in. Debussiego, Huybrechtsa, Roussela, Schulhoffa.