Przegląd nowości

Zagadki mistrza Rafała Strenta

Opublikowano: piątek, 27, październik 2017 15:26

W Domu Sztuki na warszawskim Ursynowie otwarto wystawę pt. ZNACZENIE profesora Rafała Strenta, malarza, rysownika i grafika. Mistrz wychował kilka pokoleń artystów podczas swej długiej pracy na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału Grafiki, a obecnie prowadzi pracownię grafiki warsztatowej, malarstwa i rysunku w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Rafal Strent 2

Na wystawie pokazał prace świadczące o niezwykłej wyobraźni, ale pochodzące jakby z dwóch różnych światów. Wyraziście kolorowe obrazy utrzymane są w stylu można powiedzieć realizmu naiwnego i przedstawiają w głównej mierze rozłożone na płaszczyźnie „makiety” mieszkań, z wyodrębnieniem pokojów i podstawowychsprzętów, sugerujących również charaktery swoich gospodarzy.


Na jednym z płócien profesora można zauważyć kilkanaście zdecydowanych linii idących jakby na przekór zamierzeniom malarza. – To jest dzieło wspólne – wyjaśnił autor. – Malowaliśmy razem z moim wnukiem. Z kolei rysunki wykonane pastelami na ciemnym, właściwie czarnym papierze epatują odbiorcę feerią zaskakujących pomysłów figuratywnych i zaliczyć by je można do nurtu surrealistycznego.

Rafal Strent 1

Wszystkie mają przy tym zastanawiające nazwy będąc zabawną grą słów, rodzajem intelektualnej gry na skojarzenia. Widzimy tutaj rozmaite postacie i obiekty architektoniczne, nierzadko zdeformowane, powyginane, niestabilne, w tym np. warszawski Prudential.

Rafal Strent 3

Wiele z tych kolorowych rysunków powstało, można przypuszczać podczas licznych podróży zagranicznych Mistrza, są więc tutaj zarówno impresje prowadzące do Niemiec, Rosji, są też świadectwa obecności w o wiele dalszych regionach świata, np. w Bangladeszu. Nieprzypadkowo też na otwarciu wystawy pojawił się bardzo sympatyczny Ambasador tego azjatyckiego kraju. Każdy z obrazów Mistrza może być przedmiotem skomplikowanych rozważań, bo zawiera jakąś zagadkę, której wyjaśnienie pozostawiono odbiorcy. Tytuły prac są tylko subtelną podpowiedzią, ale nie zdradzają pełnego rozwiązania. Prof. Rafał Strent jest autorem ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą a także uczestnikiem ok. 350 wystaw zbiorowych.

                                                                           Joanna Tumiłowicz