Przegląd nowości

Subiektywny kalejdoskop pianistyki światowej – Ignacy Friedman (27)

Opublikowano: środa, 18, październik 2017 07:08

Od czasu do czasu świat obiega elektryzująca informacja o odkryciu nieznanych dzieł wielkich mistrzów. Miejsca takie jak zapomniane biblioteki, strychy wiekowych pałaców czy też wieże zabytkowych kościołów kryją tajemnice, które uzupełniają naszą wiedzę o czasach minionych.

Ignacy Friedman 1

Stare monety, dokumenty sygnowane pieczęciami władców, obrazy, porcelana. Pośród skarbów przeszłości odnaleźć można również nieznane wcześniej partytury muzyczne. Drobne odkrycia w formie nieznanych wcześniej manuskryptów, potrafią rzucić nowe światło na twórczość i życie wielu kompozytorów, jak i pianistów. Artyści bliżsi naszym czasom pozostawiają po sobie również inne skarby, choćby w formie nieznanych wcześniej nagrań audio i wideo. Ostatnie lata to prawdziwy wysyp takich znalezisk.


Jednym z nich jest unikatowe nagranie wypowiedzi artysty, który dla pianistów po dziś dzień jest postacią legendarną. To Ignacy Friedman. Pianista, kompozytor, komiwojażer, pedagog. Jest to niebywałe odkrycie. To tak jakby usłyszeć samego Fryderyka Chopina czy też zobaczyć nagranie prezentujące jego sylwetkę, zachowanie, sposób poruszania się, gestykulacje. Każde, nawet najmniejsze odkrycie tego typu, ma ogromne znaczenie dla lepszego poznania osobowości muzyka.

Ignacy Friedman 2

Odkrycia te, to wspaniały punkt wyjścia dla kolejnych generacji pianistów, do kultywowania przez nich tradycji pianistycznych w sposób ciągły i bardziej namacalny. Potrafią one nie tylko określić osobowość artysty, lecz w sposób zupełnie tajemniczy uchwycić ducha czasów w których on żył. Ignacy Friedman pozostawił po sobie stosunkowo dużo nagrań utworów ze swojego repertuaru. Zwłaszcza nagrania muzyki Fryderyka Chopina zasługują na szczególną uwagę. Już od pierwszych dźwięków rozpoznać można zdecydowaną rękę pianisty. Indywidualny dźwięk i ton możliwy do natychmiastowego rozpoznania to największa wartość każdego muzyka. Dzięki ostatnim odkryciom, postać tego geniusza klawiatury może już wkrótce doczeka się właściwego udokumentowania i upowszechnienia. Ignacy Friedman. Legenda. Wielka i ciągle niewystarczająco zbadana karta pianistyki światowej.

                                                            Szymon Kowalski, pianista